En un món de canvi constant en el qual les tecnologies no paren d’evolucionar, la formació contínua ha passat de ser opcional a ser un requisit per a la supervivència de les empreses.

Segons l’Organització Internacional del Treball (OIT), la formació contínua serà un element clau per a aprofitar les noves tecnologies i les activitats laborals futures. Però aquesta no és, ni de lluny, el seu únic avantatge.

Què és exactament la formació contínua?

Segons el psicòleg Irwin L. Goldstein, és “l’adquisició sistemàtica d’actituds, conceptes, coneixements, regles i destreses que impliquen una millora en la realització de la feina.”

És a dir, que la formació contínua no es limita només a l’adquisició de coneixements tècnics, sinó que té també a veure amb una millora d’actituds i recursos personals aplicables a la feina.

En aquest sentit, les empreses valoren cada cop més els treballadors que, més enllà del seu currículum, comptin amb una alta resiliència i capacitat per a aprendre.

Quins beneficis té la formació contínua?

Per a les empreses

Pel que fa a les empreses, invertir en formació per als treballadors és invertir en l’actiu més important de la companyia: el seu personal.

Ja ho deia Henry Ford: “Només hi ha una cosa més cara que formar un treballador i que se’n vagi: no formar-lo i que es quedi.”

Es tracta d’una inversió que es rendibilitza fàcilment, ja que:

 • S’aconsegueixen treballadors especialitzats sense augmentar el cost de reclutament.
 • S’augmenta la motivació de la plantilla, el que sempre es tradueix en un millor rendiment i en una alça de la productivitat.
 • Els nous coneixements de la plantilla també permetrà una millor adaptació als canvis del mercat.
 • Es propicia la participació i innovació, el qual configurarà una avantatge competitiva enfront de la competència.
 • Es redueixen els errors laborals. Juntament amb la millora del rendiment, això permet a l’empresa estalviar.
 • Permet conèixer quines són les fortaleses i debilitats de la plantilla, el que propicia un millor repartiment de les tasques.
 • Reforça la cultura organitzacional, ja que els professionals se senten integrats a l’empresa.
 • Es redueix l’índex de rotació de personal.

Per a l’equip de l’empresa

Pel que fa als treballadors, la formació contínua els permet especialitzar-se i estar en evolució constant.

El creixement personal i professional és un dels aspectes més valorats a la feina. Segons una enquesta de Goodhabitz, fins a un 90% d’espanyols ho qualifica de “realment important.”

I és que, durant els últims deu anys, el nombre de participants en cursos d’aprenentatge s’ha quasi duplicat: de 2,4 a 4,6 milions, segons les estadístiques de la FUNDAE.

La major part d’aquest creixement correspon a persones de més de 55 anys: en aquesta franja, el percentatge ha crescut en un 344%.

Gràcies a la formació contínua, els treballadors:

 • Adquireixen noves competències relacionades amb la seva feina.
 • Se senten més satisfets i augmenta la seva motivació al percebre que l’organització està compromesa amb el seu creixement.
 • Augmenta la seva confiança, el que servirà per reduir l’estrès laboral lligat als canvis constants que requereix el mercat.
 • En adquirir noves competències, es potencia les possibilitats de promoció interna.
 • Es redueixen els accidents laborals. L’ambient de treball es torna més segur gràcies a una millor capacitació dels professionals.

Com m’asseguro que el ROI de la formació contínua sigui positiu?

En primera instància, serà important identificar les necessitats globals de l’empresa, no només en el present, sinó també a llarg termini.

Això permet identificar quines carències actuals de la plantilla limitarien aquesta visió de futur i dissenyar un pla formatiu en conseqüència.

Un cop s’implementi el programa de formació contínua, posar en pràctica les noves habilitats dels treballadorsserà la millor manera d’avaluar la utilitat de l’aprenentatge.

Una altra variable a tenir en compte serà el grau de satisfacció dels treballadors un cop finalitzada la formació.

Per a assegurar-nos que el ROI és positiu, és important involucrar tota la plantilla en el procés.

El compromís i, per tant, els resultats variaran molt en funció de si el treballador concep la formació com una tasca tediosa o com una oportunitat de créixer i reinventar-se professionalment.

Una bona manera de mantenir fresca la motivació dels treballadors és diversificar el format i fer ús de la tecnologia. Les classes o tallers presencials es poden combinar amb vídeos, podcast i altres materials digitals que aportaran flexibilitat i dinamisme al procés.

Si tu també et planteges implementar un pla de formació contínua perquè la teva empresa creixi, consulta’ns aquí. A Infocentre, fem que les nostres formacions s’adaptin a les teves necessitats.