Inici
Català Castellano English


CNC I

Àrea: Tècnica

Codi: PR017-2019

Horari: Dijous de 19 a 22

Durada: 60 HORES

Inici: 04/10/2018

Final: 14/03/2019

Preu: 780 € (Matrícula 230 € + 5 quotes 110 €)

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | TREBALLADORS METALL I COMERÇ DEL METALL I/O ATURATS | FORMACIÓ PRIVADA | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Cal realitzar prova de nivell d'Informàtica bàsica i d'Interpretació de Plànols.
L’ultim dia de curs es realitzarà una prova escrita per tal de valorar els coneixements assolits al llarg de les sessions.
La superació d’aquesta permetrà a l’alumne obtenir un diploma acreditatiu del curs realitzat.


OBJECTIUS:

•Conèixer els principis que defineixen el Control Numèric.
•Llegir i analitzar les fulles de descripció de màquina, eines i realitzar les fulles de preparació.
•Aplicar les diferents instruccions de programació.
•Realitzar el programa per al Torn i la Fresadora i realitzar modificacions.

Tots aquests objectius s’assoliran realitzant pràctiques de programació sobre el sistema Fagor 8025-T i utilitzant el Software de Programació Winunisoft.L, de forma individual per cadascun dels alumnes.


DIRIGIT A :

Alumnes que tinguin coneixements d' Informàtica a nivell d'usuari.


PROGRAMA:

TEMA 1. PRINCIPIS DEL CONTROL NUMÈRIC

TEMA 2. GENERALITATS SOBRE LA TÈCNICA DEL C. N. C.

2.1. Sistemes de coordenades.
2.2. Mesures absolutes i incrementals.

TEMA 3. FUNCIONAMENT DELS ELEMENTS DE CONTROL

TEMA 4. TECNOLOGIA DE LES EINES

TEMA 5. CONCEPTES MATEMÀTICS PER APLICAR AL DETERMINAR ELS PUNTS DE TREBALL

TEMA 6. PROGRAMACIÓ MANUAL DE TORN C. N. C. AMB SISTEMA ISO

6.1. Funcions preparatòries.
6.2. Programació de moviments.
6.3. Cicles fixos. G70, G71, G72, G73, G76, G77, G78.
6.4. Programació de velocitats I eines.


TEMA 7. PROGRAMACIÓ MANUAL DEL CENTRE DE MECANITZACIÓ

7.1. Funcions preparatòries.
7.2. Programació de moviments.
7.3. Programació d’eines.

TEMA 8. ELABORACIÓ DEL PROGRAMA I FULLES DE PROGRAMACIÓ

TEMA 9. EXERCICIS DE PROGRAMACIÓ DE PECES DE TORN I CENTRE DE MECANITZACIÓ

9.1 Manual de programació FAGOR 8025-T.

TEMA 10. PRÀCTIQUES DE PROGRAMACIÓ SOBRE EL SISTEMA FAGOR

10.1. Utilització Software de Programació WINUNISOFT.LC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.