Inici
Català Castellano English


EXCEL AVANÇAT

Àrea: Tecnologia digital

Codi: PR030-2019

Horari: PER DETERMINAR

Durada: 30 HORES

Inici:

Final:

Preu: 390 € (Inscripció 90 € + 3 quotes 100 €)

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Cal realitzar prova de nivell de Excel Bàsic.

L’ultim dia de curs es realitzarà una prova escrita per tal de valorar els coneixements assolits al llarg de les sessions.

La superació d’aquesta permetrà a l’alumne obtenir un diploma acreditatiu del curs realitzat.

Condicions subjectes a un grup mínim de 6 participants


OBJECTIUS:

Com a objectiu general per a aquesta acció formativa s’ha marcat aprofundir en l’aprenentatge del full de càlcul Excel

-Es pretén que els assistents aprofundeixen en les funcions més avançades del programa, és a dir, funcions de base de dades, accés a taules dinàmiques, treball en grup i subtotals.

-Introducció en l’ús de macros.


DIRIGIT A:

Alumnes que tenen coneixements d' Excel bàsic.


PROGRAMA:

Repàs de conceptes bàsics.

Funcions avançades
-funcions data i hora
-funcions trigonomètriques
-funcions matemàtiques
-funcions estadístiques
-funcions text
-funcions lògiques
-funcions inserides

Enllaçar fulls de càlcul
-establir fulls de càlcul relacionats en un mateix llibre
-donar format a diversos fulls a la vegada d’un mateix llibre
-introduir una fórmula per enllaçar fulls de càlcul relacionats
-referències 3-D

Treballar amb dades
-consolidar informació
-vincular llibres
-utilitzar agrupaments i esquemes

Vistes personalitzades
Accés a dades externes
-introducció
-l’origen de les dades
-crear la consulta
-treballar amb ms-query
-actualitzar dades
-consultes amb paràmetres

Treballar amb escenaris
Validació de dades
Simulació de dades
Anàlisi de dades

Auditoria
-auditar fulls de càlcul
-rastrejar i mostrar errors

Compartir llibre
Buscar objectiu
Optimització i mètode solver

Filtres
-filtres avançats

Taules dinàmiques i gràfics dinàmics

Macros
-gravació relativa i absoluta
-gravar, executar i editar macros
-crear i utilitzar macros de llibre
-obrir mòdul de Visual Basic
-veure el codi d’una macro
-la macro pas a pas
-inserir controls en un full de càlcul
-tipus de controls
-vincular un control amb los dades d’un full de càlcul
-assignació de macros a botons i eines
-personalitzar barra de einesC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.