Inici
Català Castellano English


Comptabilitat Informatitzada

Àrea: Gestió empresa

Codi: FS2017-0576

Horari: DIMARTS I DIJOUS DE 19 A 21:30

Durada: 40H

Inici: 15/02/2018

Final: 12/04/2018

Preu: Totalment subvencionat

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

TREBALLADORS I DESOCUPATS INTERSECTORIAL DE QUALSEVOL SECTOR | PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR | SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS DE QUALSEVOL SECTOR


PROGRAMA:

Continguts:
1. El procés comptable
1.1. Comptes Llibres
1.2. Assentaments comptables
1.3. Els documents final de la comptabilitat
1.4. Balanç de situació
1.5. Compte de Pèrdues i Guanys
2. El programa informàtic
2.1. Què es un programa de comptabilitat
2.2. Per què serveix
2.3. Altres aplicacions
3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat
3.1. Operacions generals
3.2. Definició del Pla comptable
3.3. Obertura de comptes
3.4. Operacions específiques
3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A.
3.6. Venciments
3.7. Immobilitzat
4. Operativa del programa
4.1. Entrada d’assentaments
4.2. Realització d’operacions específiques
4.3. Consultes i obtenció d’informació
4.4. Tancament del exercici
5. Recordatori d’amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.
5.4. Comptabilització a amb el programa informàtic
6. Provisions i deterioraments de valor
6.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
6.2. Principals provisions en el PGC
6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
6.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de
Societats
7. Moneda estrangera.
7.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
7.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda
estrangera.
7.3. Tractament comptable de les operacions
7.4. Comptabilització amb el programa informàticC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.