Inici
Català Castellano English


ANGLÈS A.2.A

Àrea: Idiomes

Codi: 008

Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13:30

Durada: 190H

Inici: 31/01/2018

Final: 28/03/2018

Preu: Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Curs 100% Subvencionat per el Servei d'Ocupació de Catalunya

Es realitzará una prova de nivell per acreditar el nivell necesari per realitzar el curs.

Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.

Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs


OBJECTIUS:

Establerts pel Marc Europeu de Referència. Corresponen als objectius específics del nivell A2. Aquest nivell està desglossat en 2 subnivells.
La present acció formativa correspon al primer dels subnivells al qual l’alumne aconsegueix parcialment els objectius del nivell A2.


DIRIGIT A:

Preferentment treballadors de qualsevol sector que tinguin assolit un nivell A1 d'anglès.


PROGRAMA:

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 Continguts lexicosemàntics
1. Ampliació del vocabulari relacionat amb Aspectes personals i Situacions de la vida quotidiana
2. Verbs amb partícula d'ús freqüent
3. Falsos amics d'ús freqüent
4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.
A.2 Continguts gramaticals
1. Oració
2. Noms i adjectius
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
7. Enllaços
A.3 Continguts ortogràfics
1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Estructura sil•làbica. Divisió de paraules al final de línia.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb
major dificultat.
2. Fonemes vocàlics de més dificultat
3. Fonemes consonàntics de més dificultat
4. Pronunciació de les terminacions

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
En aquest nivell s'amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, S'inclouen en aquest nivell les àrees següents de la cultura i societat de la llengua objecte de estudi:
1. Vida quotidiana
2. Activitats d'oci
3. Relacions humanes i socials
4. Condicions de vida i treball
5. Valors, creences i actituds
6. Llenguatge corporal
7. Convencions socials
8. Geografia bàsica

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
1. Actes assertius
2. Actes compromisius
3. Actes directius
4. Actes fàctics i solidaris
5. Actes expressius
C.2 Continguts discursiusC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.