Inici
Català Castellano English


ITALIÀ B2 - PREPARACIÓ EXÀMENS EOI

Àrea: Idiomes

Codi: PR016/2018

Horari: DIMARTS DE 19H A 21H

Durada: 46H

Inici: 06/02/2018

Final: 26/06/2018

Preu: 1a quota de 100€ i 4 quotes més de 75€

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - o - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.

Preu del curs: 410€

1º quota: 100€ per abonar en el moment de la inscripció.
Quotes : 9 quotes x 60€ cadascuna a pagar mensualment.


ACONSEGUEIX L'ACREDITACIÓ DELS TEUS CONEIXEMENTS EN ITALIÀ:

Comprensió lectora
•Llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista. Comprendre prosa literària contemporània.

Expressió oral
•Presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relatius als meus centres d’interès. Explicar el meu punt de vista sobre un tema i exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions.

Expressió escrita
•Escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als meus interessos. Escriure un assaig o informe i transmetre una informació o donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. Escriure cartes que remarquin la importància que tenen per a mi alguns fets o algunes experiències

Interacció oral
•Comunicar-me amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius. Participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les meves opinions.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell B1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua italiana.


PROGRAMA:

Lessico
Famiglie di parole. Parole composte e alterate: prefissi, suffissi, alterati e falsi alterati. Modi di dire, falsi amici, prestiti, parole straniere e latinismi.

Testi Orali
•Espressione e interazione orale: monologhi spontanei o preparati rivolti a un pubblico, narrare fatti, argomentare idee, esperienze.
•Mantenere conversazioni formali e informali.
•Dibattiti, interviste.
•Comprensione orale: documenti audio e audiovisivi autentici concreti e astratti (notizie, documentari, interviste, conferenze, cinema, teatro ...).

Testi Scritti
•Espressione e interazione scritta: lettere, posta elettronica, testi formali ad istituzioni, articoli e testi riguardanti il proprio lavoro o studio, articoli di opinione, lettere rivolte a un’istituzione (per lamentarsi, chiedere un’informazione...). Prendere appunti, fare riassunti ...

Grammatica
•Sostantivi e articoli (morfologia, posizione).
•Dimostrativi (come aggettivi e pronomi).
•Possessivi (come aggettivi e pronomi).
•Numerali, quantitativi indefiniti e con costruzioni verbali particolari.
•Pronomi (morfologia e posizione).
•Aggettivo: morfologia, grado, alterati, posizione stilistica.
•Il verbo: coniugazione regolare e irregolare, concordanze temporali e modali (gerundio, infinito, participi, ausiliari).
•Preposizioni: sintagma preposizionale e soppressione (treno merci)
•Avverbio.
•Frasi semplici e composte (struttura).
•Discorso diretto-discorso indiretto.
•Rappresentazione grafica di suoni e fonemi (ortografia: maiuscole, corsivo).
•Fonetica e fonologia: raddoppiamento fono-sintattico, intonazione, varietà regionali.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.