Inici
Català Castellano English


PROGRAMACIÓ AMB HTML

Àrea: Tecnologia digital

Codi: ON-70

Horari: A triar per l'alumne/a

Durada: 40 H

Inici:

Final:

Preu: 49€ per curs amb accés durant 3 mesos/ +15€ mensuals servei de missatgeria-consultes amb un tutor (servei opcional)/+15€ servei confecció examen + certificat apofitament del curs ( servei opcional)

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ PRIVADA | PRIVAT


OBSERVACIONS:

AULA MULTIMÈDIA


OBJECTIUS:

Al realizar este curso, el alumno adquirirá las siguientes habilidades y conocimientos:

• Cuál es la base de la programación de páginas Web.
• El lenguaje de marcación HTML.
• Etiquetas y atributos. Utilizar etiquetas para definir los formatos de las páginas Web, los textos que las componen, imágenes, listas y esquemas, hipervínculos, marcadores, tablas, páginas de marcos, formularios y elementos decorativos.
• Incluir hojas de estilo en un página Web.
• Definición de clases y capas. CSS.


DIRIGIT A:

Dirigido a Programadores informáticos, diseñadores gráficos, estudiantes y, en general cualquier persona que esté interesada en el desarrollo de páginas Web y tecnologías afines.


PROGRAMA:

Introducción al HTML
1 ¿Qué es una página web? T
2 ¿Qué es HTML? T
3 Porqué aprender HTML T
4 Base del lenguaje: las etiquetas HTML V
5 Estructura de un documento HTML V
6 Como escribir y visualizar documentos en HTML V
7 Practica tú mismo P
8 Comentarios en HTML T
9 Practica tú mismo P
10 Los colores en la web T
11 Recomendaciones antes de empezar T
12 Practica tú mismo P
13 Cuestionario C
2 Formatos de página
1 Atributos de la etiqueta: Fondos V
2 Practica tú mismo P
3 Atributos de la etiqueta: Márgenes V
4 Atributos de la etiqueta: Textos V
5 Practica tú mismo P
6 Cuestionario C
3 Formatos de texto
1 Efectos V
2 Practica tú mismo P
3 Atributos de fuente V
4 Formatos de títulos V
5 Formatos de párrafo V
6 Practica tú mismo P
7 Cuestionario C
4 Imágenes
1 Insertar imágenes V
2 Alineación de la imagen V
3 Dimensiones de una imagen V
4 Practica tú mismo P
5 Cuestionario C
apartado
5 Hipervínculos
1 Hipervínculos T
2 La etiqueta A V
3 Practica tú mismo P
4 Marcadores V
5 Enlaces a direcciones de correo o archivos V
6 Practica tú mismo P
7 Mapas de imagen V
8 Practica tú mismo P
9 Cuestionario C
6 Creación de listas
1 Listas desordenadas V
2 Practica tú mismo P
3 Listas ordenadas V
4 Practica tú mismo P
5 Listas de definición V
6 Practica tú mismo P
7 Cuestionario C
7 Creación de tablas
1 Estructura de las tablas V
2 Atributos de las etiquetas V
3 Practica tú mismo P
4 Practica tú mismo P
5 Cuestionario C
8 Frames
1 ¿Qué son los frames? T
2 El documento de definición de marcos V
3 Atributos de la etiqueta FRAME T
4 Practica tú mismo P
5 El atributo Target T
6 Practica tú mismo P
7 Cuestionario C
apartado
9 Formularios
1 Estructura de un formulario V
2 Elementos de un formulario V
3 Elementos de un formulario II V
4 Elementos de un formulario III V
5 Practica tú mismo P
6 Cuestionario C
10 Elementos accesorios
1 Separadores V
2 Practica tú mismo P
3 Marquesinas V
4 Practica tú mismo P
5 Cuestionario C
11 Ejercicio final de HTML
1 Ejercicio Final de HTML P
12 Introducción a DHTML
1 Introducción T
2 Hojas de estilo en cascada (CSS) T
3 Cuestionario C
13 Hojas de estilo internas
1 Atributo Style V
2 Practica tú mismo P
3 La etiqueta Span V
4 Practica tú mismo P
5 Cuestionario C
14 Hojas a nivel de documento
1 Estructura de la etiqueta Style V
2 Definición de estilos en la etiqueta style V
3 Practica tú mismo P
4 Cuestionario C
15 Hojas de estilo externas
1 Introducción T
2 Vincular hojas de estilo a documentos HTML V
3 Practica tú mismo P
4 Cuestionario C
16 Herencia de estilos
1 Jerarquía de los estilos V
2 Cuestionario C
apartado
17 Discriminación de estilos
1 Estilos en función del contexto V
2 Practica tú mismo P
3 Clases T
4 Definición de clases V
5 Practica tú mismo P
6 La etiqueta DIV V
7 Practica tú mismo P
8 Cuestionario C
18 Capas
1 Introducción a las capas T
2 Etiqueta Div V
3 Atributos de la etiqueta DIV V
4 Practica tú mismo P
5 Cuestionario C
19 Otras utilidades
1 Aspecto del cursor V
2 Barra de desplazamiento T
3 Practica tú mismo P
4 Propiedades de los vínculos V
5 Practica tú mismo P
6 Letra capital V
7 Practica tú mismo P
8 Cuestionario C
20 Ejercicio final de DHTML
1 Ejercicio final PC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.