Inici
Català Castellano English


ANÀLISIS DE BALANÇOS O ESTATS FINANCERS

Àrea: Gestió empresa

Codi: ON-35

Horari: A triar per l'alumne/a

Durada: 20 H

Inici:

Final:

Preu: 49€ per curs amb accés durant 3 mesos/ +15€ mensuals servei de missatgeria-consultes amb un tutor (servei opcional)/+15€ servei confecció examen + certificat apofitament del curs ( servei opcional)

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ PRIVADA | PRIVAT


OBSERVACIONS:

AULA MULTIMÈDIA


OBJECTIUS:

Al realizar este curso, el alumno adquirirá las siguientes habilidades y conocimientos:

• Cuáles son los posibles estados financieros de una empresa.
• Comprender las estructuras de las distintas masas patrimoniales de la empresa.
• Conocer las clases y los diferentes modelos de balances.
• Comprender la estructura de la memoria financiera y conocer su elaboración.
• Concepto, finalidad y diferentes modelos de la cuenta de pérdidas y ganancias.
• Analizar los diferentes tipos de resultados de la empresa.
• Utilidad y obtención de los diferentes ratios empresariales.


DIRIGIT A:

Dirigido a personal de administración, auxiliares, trabajadores de los departamentos de contabilidad, asesores, gestores y sus empleados, empresarios, administradores y, en general, cualquier persona cuyas labores exijan el tratamiento de documentación contable y financiera de un departamento o empresa.


PROGRAMA:

Los estados financieros de la empresa
1 Introducción, concepto, utilidad y clases V
2 Verdadero o falso vf
3 Funcionalidad e interés V
4 Verdadero o falso vf
5 Cómo debe ser el análisis V
6 Cuestionario C
2 El balance
1 Concepto, funciones y finalidad V
2 Composición V
3 En su sitio st
4 Estructura de Activo V
5 En su sitio st
6 Estructura de Pasivo V
7 Verdadero o falso vf
8 Clases de balances V
9 Modelos de balances V
10 Crucigrama cw
11 El fondo de maniobra. Las situaciones de la empresa V
12 Relaciona conceptos rc
13 Referencia a la memoria I V
14 Verdadero o falso vf
15 Referencia a la memoria II V
16 En su sitio st
17 Cuestionario C
3 La cuenta de pérdidas y ganancias
1 Concepto, objeto y finalidad V
2 Verdadero o falso vf
3 Modelos de cuentas PyG V
4 Estructura H
5 Velocidad de respuesta as
6 Ingresos de Explotación V
7 Gastos de Explotación V
8 Ingresos o Gastos de Explotación V
9 Resultado de Explotación V
10 En su sitio st
11 Resultado Financiero V
12 Verdadero o Falso vf
13 Resultado antes de Impuestos V
14 Resultado del ejercicio V
15 Verdadero o Falso vf
16 Cuestionario C
4 El análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias
1 El flujo de caja o "cash flow" V
2 El umbral de rentabilidad V
3 El apalancamiento financiero V
4 Verdadero o falso vf
5 Cuestionario C
5 Los ratios empresariales
1 Concepto y finalidad V
2 Clases: ratios económicos V
3 Relaciona conceptos rc
4 Clases: ratios financieros I V
5 Clases: ratios financieros II V
6 Relaciona conceptos rc
7 Cuestionario C
6 Casos prácticos
1 Practica tú mismo P
2 Practica tú mismo P
3 Practica tú mismo PC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.