Inici
Català Castellano English


FLASH CS4 BÀSIC

Àrea: Tecnologia digital

Codi: ON-33

Horari: A triar per l'alumne/a

Durada: 30 H

Inici:

Final:

Preu: 49€ per curs amb accés durant 3 mesos/ +15€ mensuals servei de missatgeria-consultes amb un tutor (servei opcional)/+15€ servei confecció examen + certificat apofitament del curs ( servei opcional)

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ PRIVADA | PRIVAT


OBSERVACIONS:

AULA MULTIMÈDIA


OBJECTIUS:

Al realizar este curso, el alumno adquirirá las siguientes habilidades y conocimientos:

• Conocer el funcionamiento del interfaz de Flash CS4.
• Configurar documentos y crear escenarios.
• Concepto de imagen vectorial.
• Manejar las herramientas de dibujo vectorial.
• Creación y edición de trazados de pluma.
• Manejar los colores y los paneles de mezclas.
• Transformar y alinear objetos.
• Trabajar con mapas de bits y obtener imágenes.
• Uso de capas.
• Crear y utilizar objetos de biblioteca.
• Trabajar con textos en Flash.
• Animar objetos.
• Controlar la línea de tiempos.
• Obtener películas.


DIRIGIT A:

Dirigido a diseñadores, programadores Web, especialistas en mantenimiento Web, dibujantes, ilustradores, y en general cualquier persona que tenga interés en el diseño y programación Web.


PROGRAMA:

Introducción a Flash CS4
1 Introducción a Flash CS4 T
2 Abrir el programa T
3 Cerrar el programa T
4 Practica tú mismo P
5 Cuestionario C
2 El entorno de trabajo
1 La barra de menús V
2 La barra de herramientas T
3 El panel de herramientas V
4 Practica tú mismo P
5 Los paneles V
6 El inspector de propiedades V
7 El panel Línea de tiempo V
8 Los menús contextuales T
9 Practica tú mismo P
10 Espacios de trabajo V
11 Administrar espacios de trabajo V
12 Practica tú mismo P
13 Cuestionario C
3 Crear y configurar documentos
1 Crear un nuevo documento V
2 Guardar documentos V
3 Cerrar documentos V
4 Practica tú mismo P
5 Abrir un documento V
6 Propiedades de un documento T
7 Practica tú mismo P
8 Cuestionario C
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
4 Ayudas visuales
1 Visualización del documento V
2 Modos de vista previa V
3 Practica tú mismo P
4 Regla y cuadrícula V
5 Las guías V
6 Practica tú mismo P
7 Cuestionario C
5 Herramientas de dibujo
1 Gráficos vectoriales e imágenes de mapa de bits T
2 Dibujar líneas V
3 Herramientas rectángulo y rectángulo simple V
4 Herramientas óvalo y óvalo simple V
5 Herramienta Polystar V
6 Practica tú mismo P
7 Propiedades de las formas V
8 Trabajar con formas V
9 Practica tú mismo P
10 Dibujar con el lápiz V
11 Dibujar con la pluma I V
12 Dibujar con la pluma II V
13 Practica tú mismo P
14 Suavizar, enderezar y optimizar curvas T
15 Practica tú mismo P
16 Pincel V
17 Pincel rociador V
18 Practica tú mismo P
19 Preferencias de dibujo T
20 Cuestionario C
21 Ejercicio P
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
6 Herramientas de color
1 Los colores web T
2 Panel color V
3 Practica tú mismo P
4 Degradados de color V
5 Relleno de mapa de bits V
6 Practica tú mismo P
7 Panel Muestras T
8 Añadir colores a Muestras V
9 Cubo de pintura, bote de tinta y cuentagotas V
10 Practica tú mismo P
11 Panel de Kuler T
12 Borrador V
13 Bloquear relleno V
14 Practica tú mismo P
15 Cuestionario C
16 Ejercicio P
7 Herramientas de transformación y organización
1 Seleccionar formas V
2 Agrupar y desagrupar V
3 Ordenar objetos T
4 Alinear objetos T
5 Practica tú mismo P
6 Transformación libre V
7 Otras herramientas de transformación V
8 Practica tú mismo P
9 Modificar formas V
10 Combinar objetos T
11 Practica tú mismo P
12 Cuestionario C
13 Ejercicio P
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
8 Importar y exportar imágenes
1 Importar imágenes de mapa de bits V
2 Propiedades de los mapa de bits V
3 Importar gráficos vectoriales T
4 Separar imágenes de mapa de bits V
5 Practica tú mismo P
6 Convertir mapa de bits a vector V
7 Exportar archivos de flash como imagen T
8 Practica tú mismo P
9 Cuestionario C
10 Ejercicio P
9 Trabajar con capas
1 Introducción a las capas T
2 Crear y eliminar capas V
3 Organización de capas V
4 Carpetas V
5 Practica tú mismo P
6 Mostrar, bloquear y contorno de capas V
7 Propiedades de las capas y carpetas V
8 Practica tú mismo P
9 Cuestionario C
10 Ejercicio P
10 Biblioteca, símbolos e instancias
1 La biblioteca y los símbolos T
2 Crear símbolos V
3 Trabajar con la biblioteca V
4 Las instancias V
5 Practica tú mismo P
6 Botones V
7 Bibliotecas comunes T
8 Practica tú mismo P
9 Cuestionario C
10 Ejercicio P
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
11 Texto
1 Tipos de fuentes T
2 La herramienta texto V
3 Propiedades de carácter T
4 Propiedades de párrafo T
5 Practica tú mismo P
6 Ortografía T
7 Selección y asignación de fuentes opcionales T
8 Texto con vínculos T
9 Tipos de texto T
10 Incorporación de fuentes V
11 Practica tú mismo P
12 Cuestionario C
13 Ejercicio P
12 Introducción a las animaciones
1 La línea de tiempo y los fotogramas T
2 Animaciones V
3 Practica tú mismo P
4 Velocidad de la animación V
5 Operaciones con fotogramas V
6 Practica tú mismo P
7 Opciones de la línea de tiempo T
8 Publicar películas T
9 Practica tú mismo P
10 Interpolación de movimiento clásica V
11 Practica tú mismo P
12 Cuestionario C
13 Ejercicio PC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.