Inici
Català Castellano English


CORELDRAW X3

Àrea: Tecnologia digital

Codi: ON-26

Horari: A triar per l'alumne/a

Durada: 25 H

Inici:

Final:

Preu: 49€ per curs amb accés durant 3 mesos/ +15€ mensuals servei de missatgeria-consultes amb un tutor (servei opcional)/+15€ servei confecció examen + certificat apofitament del curs ( servei opcional)

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ PRIVADA | PRIVAT


OBSERVACIONS:

AULA MULTIMÈDIA


DIRIGIT A:

Dirigido a diseñadores gráficos diseñadores Web, dibujantes, ilustradores, y en general cualquier persona que tenga interés en el dibujo aplicado al entorno informático.


PROGRAMA:

El entorno de trabajo en Corel Draw X3
1 Imágenes vectoriales y de mapas de bits T
2 Interfaz de CorelDRAW V
3 Configuración del espacio de trabajo V
4 Primer contacto V
5 Gestión de archivos. Abrir, guardar y cerrar V
6 Practica tú mismo P
7 Páginas de documento V
8 Importar y exportar T
9 Imprimir T
10 Zoom V
11 Niveles de Zoom V
12 Practica tú mismo P
13 Mano V
14 Modo de presentación V
15 Previsualización a pantalla completa V
16 Practica tú mismo P
17 Cuestionario C
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
2 Dibujo de objetos
1 Selección V
2 Objetos T
3 Practica tú mismo P
4 Trayectos, Nodos, y Segmentos T
5 Barra de propiedades V
6 Practica tú mismo P
7 Rectángulo V
8 Elipse V
9 Polígono V
10 Espiral V
11 Cuadrículas V
12 Practica tú mismo P
13 Dibujo de formas predefinidas V
14 Dibujo mediante reconocimiento de forma V
15 Practica tú mismo P
16 Cuestionario C
17 Ejercicio P
3 Dibujo de formas y curvas complejas
1 Mano alzada y Polilínea V
2 Practica tú mismo P
3 Bézier y Pluma V
4 Practica tú mismo P
5 Curva de 3 puntos V
6 Practica tú mismo P
7 Herramienta de forma V
8 Convertir a objetos de curvas V
9 Practica tú mismo P
10 Medios Artísticos V
11 Conexión interactiva V
12 Practica tú mismo P
13 Borrador V
14 Cuchillo V
15 Practica tú mismo P
16 Cuestionario C
17 Ejercicio P
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
4 Texto
1 Texto T
2 Texto artístico V
3 Texto de párrafo V
4 Practica tú mismo P
5 Selección de Texto V
6 La herramienta de forma y el texto V
7 Practica tú mismo P
8 Caracteres especiales y símbolos V
9 Practica tú mismo P
10 Formato de carácter V
11 Formato de Párrafos V
12 Practica tú mismo P
13 Copiar estilo del texto V
14 Practica tú mismo P
15 Adaptar a trayecto V
16 Adaptar a marco V
17 Alinear con línea de base V
18 Practica tú mismo P
19 Cuestionario C
20 Ejercicio P
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
5 Transformaciones y propiedades
1 Transformar objetos T
2 Cambio de posición de objetos V
3 Practica tú mismo P
4 Modificación del tamaño y estiramiento de objetos V
5 Rotación de objetos V
6 Practica tú mismo P
7 Inclinación de objetos V
8 Reflejo de objetos V
9 Practica tú mismo P
10 Deshacer transformaciones V
11 Copia de transformaciones, propiedades y efectos V
12 Practica tú mismo P
13 Contorno V
14 Relleno Uniforme V
15 Relleno Degradados V
16 Practica tú mismo P
17 Relleno Patrón V
18 Relleno Textura V
19 Relleno Postcript T
20 Practica tú mismo P
21 Relleno Interactivo V
22 Relleno Inteligente V
23 Practica tú mismo P
24 Copiar rellenos y contornos V
25 Practica tú mismo P
26 Cuestionario C
27 Ejercicio P
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
6 Edición de objetos
1 Copiar, cortar y pegar V
2 Duplicar V
3 Clonar V
4 Practica tú mismo P
5 Alinear V
6 Orden V
7 Practica tú mismo P
8 Bloquear / desbloquear V
9 Agrupar / desagrupar V
10 Combinar / descombinar V
11 Practica tú mismo P
12 Operaciones booleanas V
13 Practica tú mismo P
14 Reglas V
15 Guías V
16 Cuadrícula V
17 Practica tú mismo P
18 Encajar en objetos V
19 Guías dinámicas T
20 Practica tú mismo P
21 Cuestionario C
22 Ejercicio P
7 Capas
1 Administrar objetos T
2 Creación de capas V
3 Practica tú mismo P
4 Cambio de las propiedades de capa y del orden de apilamiento V
5 Desplazamiento y copia de objetos entre capas V
6 Practica tú mismo P
7 Cuestionario C
8 Ejercicio P
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
8 Efectos con objetos
1 Perspectiva V
2 Envoltura Interactiva V
3 Practica tú mismo P
4 Mezcla V
5 Extrusión V
6 Practica tú mismo P
7 Silueta V
8 Sombras V
9 Practica tú mismo P
10 Transparencia V
11 Lente T
12 Practica tú mismo P
13 PowerClip V
14 Practica tú mismo P
15 Cuestionario C
16 Ejercicio P
9 Mapas de bits; Vectorizar
1 Mapas de bits T
2 Vectorizar mapas de bits V
3 Practica tú mismo P
4 Ajuste del brillo, el contraste y el color V
5 Recortar un mapa de bits V
6 Efectos T
7 Practica tú mismo P
8 Practica tú mismo P
9 Cuestionario C
10 Ejercicio P
Nº lección Título lección
Nº apartado Título apartado Tipo apartado
10 Impresión
1 Impresión Básica T
2 Diseño de trabajo de impresión V
3 Separaciones V
4 Preimpresión V
5 Previsualización de trabajos V
6 Publicación en PDF V
7 Practica tú mismo P
8 Cuestionario C
11 Importación y exportación de archivos
1 Importación de archivos T
2 Exportación de archivos T
3 Exportación a Microsoft Office V
4 Practica tú mismo PC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.