Inici
Català Castellano English


GESTIÓN FISCAL

Àrea: Gestió empresa

Codi: UF0315_V2

Horari: SEGONS DISPONIBILITAT DE L'ALUMNE

Durada: 90 HORES

Inici:

Final:

Preu: 299,00€

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Gestió de la bonificació no inclosa.


OBJECTIUS:

"Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la actividad económica de la empresa y elaborar toda aquella documentación correspondiente a sus declaraciones.
Conocer la necesidad de observar rigor y precisión en el desempeño de un puesto de trabajo valorando la importancia de la empresa en el desarrollo económico y social.
"


PROGRAMA:

"Tema 1. Introducción a la Ley General Tributaria.
1.1. Disposiciones generales del Ordenamiento Tributario
1.2. Los procedimientos tributarios

Tema 2. El Impuesto sobre Sociedades.
2.1. Diferencias permanentes y temporales
2.2. Concepto de Base Imponible Negativa
2.3. Diferimiento de la carga fiscal
2.4. Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad

Tema 3. El Impuesto sobre el Valor Añadido.
3.1. Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización
3.2. Base Imponible. Sujeto Pasivo
3.3. Deducciones y devoluciones
3.4. Tipos impositivos
3.5. Gestión y liquidación del impuesto

Tema 4. IRPF.
4.1. Conceptos generales
4.2. Base imponible
4.3. Base liquidable
4.4. Cuota tributaria
4.5. Deuda tributaria

Tema 5. Régimen Fiscal para Empresas de Reducida Dimensión.
5.1. Requisitos "C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.