Inici
Català Castellano English


Contabilidad básica

Àrea: Gestió empresa

Codi: 0515_V2

Horari: SEGONS DISPONIBILITAT DE L'ALUMNE

Durada: 80 HORES

Inici:

Final:

Preu: 275 €

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Formació bonificable a través del crèdit de formació de l'empresa.
Gestió de la bonificació no inclosa.


OBJECTIUS:

Conocer los conceptos basicos del paln general contable.
Aprender a utilizar correctamente las cuentas en cada situación.
Aprender a implementar todos los datos disponibles en el balance.
Adquirir els coneixements necessaris per a treballar amb determinades contes per a les operacions del tràfic mercantil


PROGRAMA:

Tema 1. La empresa y la contabilidad.
1.1. Concepto de Empresa
1.2. Organización empresarial: tipos de Empresas
1.3. Funciones de la Empresa
1.4. Concepto de Contabilidad
1.5. Importancia y necesidad de la Contabilidad
1.6. Fines u objetos de la Contabilidad
1.7. Clasificación de la Contabilidad

Tema 2. El patrimonio de la Empresa.
2.1. Concepto de patrimonio de una Empresa
2.2. Estructura económica y Estructura Financiera
2.3. Concepto de masa y Elemento Patrimonial
2.4. Esquema representativo de las Masas Patrimoniales
2.5. Introducción a la idea de Balance e Inventario

Tema 3. Principios básicos de la Contabilidad.
3.1. La cuenta
3.2. Los hechos contables y sus clases
3.3. Métodos contables. El método de partida doble
3.4. La teoría del cargo y abono
3.5. Métodos especulativo y administrativo

Tema 4. El plan general de Contabilidad.
4.1. Concepto y necesidad
4.2. Marco conceptual de la Contabilidad
4.3. Normas de registro y valoración
4.4. Cuentas anuales
4.5. Cuadro de cuentas
4.6. Definiciones y relaciones contables
4.7. Los libros contables
4.8. El ciclo contable

Tema 5. Aspectos contables de las existencias.
5.1. Valoración de las existencias
5.2. Método contable para llevar las cuentas de las existencias
5.3. Compras de existencias. Gastos y descuentos
5.4. Ventas de existencias. Gastos y descuentos

Tema 6. El impuesto sobre el valor añadido en las operaciones de corriente.
6.1. Finalidad y funcionamiento del IVA
6.2. Contabilización del IVA en las operaciones con existencias
6.3. La liquidación del IVA
6.4. Gastos y descuentos con IVA
6.5. Regímenes de IVA
6.6. El IVA en el autoconsumo de existencias
6.7. El IVA no deducible
6.8. La regla de prorrata en los bienes de circulante
6.9. El IVA en las operaciones exteriores

Tema 7. Otras operaciones del tráfico mercantil (I).
7.1. Clientes y deudores
7.2. Proveedores y acreedores
7.3. Los anticipos en la compraventa
7.4. Facturas pendientes de recibir o formalizar
7.5. Problemática contable de los envases y embalajes
7.6. Problemática contable de los clientes morosos
7.7. Otras cuentas relacionadas con la gestión de la empresa

Tema 8. Otras operaciones del tráfico mercantil (II) Los efectos comerciales.
8.1. Conceptos fundamentales de los efectos comerciales
8.2. Problemática contable de los efectos a pagar
8.3. Problemática contable de los efectos a cobrar
8.4. El endoso de efectos
8.5. Operaciones en moneda extranjeraC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.