Inici
Català Castellano English


ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO Y PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO

Àrea: Gestió empresa

Codi: UF0336_V2

Horari: SEGONS DISPONIBILITAT DE L'ALUMNE

Durada: 40

Inici:

Final:

Preu: 129,00€

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Gestió de la bonificació no inclosa.


OBJECTIUS:

"Describir la estructura del sistema financiero sus relaciones internas y su función en la economía.
Evaluar las formas alternativas de financiación que cubran necesidades financieras realizando los cálculos precisos para su comparación.
"


PROGRAMA:

"Módulo 1. El Sistema Financiero

Tema 1. Introducción y conceptos básicos
1.1. Unidades ahorradoras y unidades inversoras
1.2. Activos financieros
1.3. Mercados financieros
1.4. Los intermediarios financieros

Tema 2. Elementos del sistema financiero
2.1. Instituciones
2.2. Medios
2.3. Mercados

Tema 3. Estructura del sistema financiero
3.1. El sistema europeo de bancos centrales
3.2. El Banco Central Europeo (BCE)
3.3. El sistema financiero español
3.4. El Banco de España
3.5. Los intermediarios financieros
3.6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
3.7. El Fondo de Garantía de Depósitos
3.8. Las cooperativas de crédito
3.9. El crédito oficial

Tema 4. Financiación Pública. El Instituto de Crédito Oficial (ICO)
4.1. Fines y funciones
4.2. Recursos
4.3. Fondo de Provisión

Módulo 2. Tipo de Interés

Tema 1. Concepto

Tema 2. Equivalencia de Capitales en Capitalización Simple
2.1. Capitalización simple
2.2. Capitalización y descuento
2.3. Tantos equivalentes
2.4. Equivalencia de Capitales en Capitalización

Módulo 3. Rentas financieras

Tema 1. Rentas financieras
1.1. Concepto y elementos
1.2. Clasificación de las rentas financieras

Tema 2. Rentas pospagables
2.1. Valor actual de una renta pospagable
2.2. Valor final de una renta pospagable

Tema 3. Rentas prepagables
3.1. Valor actual de una renta prepagable
3.2. Valor final de una renta prepagable

Tema 4. Rentas temporales perpetuas y diferidas
4.1. Rentas diferidas pospagables temporales
4.2. Rentas diferidas prepagables temporales
4.3. Rentas diferidas perpetuas

Tema 5. Rentas anticipadas
5.1. Rentas anticipadas pospagables temporales
5.2. Rentas anticipadas prepagables temporales
5.3. Rentas anticipadas perpetuas

Módulo 4. Equivalencia de Capitales

Tema 1. Equivalencia de Capitales en Capitalización Simple
1.1. Sustitución de un conjunto de Capitales por un único Capital
1.2. Vencimiento Común
1.3. Vencimiento Medio

Tema 2. Equivalencia de Capitales en Capitalización Compuesta
2.1. Sustitución de un conjunto de Capitales por un único Capital
2.2. Vencimiento Común
2.3. Vencimiento Medio

Tema 3. Tantos Medios
3.1. Tanto Medio en Capitalización Simple
3.2. Tanto Medio en Capitalización Compuesta

Módulo 5. Amortización de Préstamos

Tema 1. Préstamos
1.1. Concepto y Clases

Tema 2. Sistemas de Amortización

Tema 3. Formas de Cálculo
3.1. Préstamos reembolsables mediante una serie de pagos periódicos
3.2. Préstamos con cuota de amortización constante
3.3. Préstamos con cuota de amortización variable
3.4. Préstamos amortizables con reembolso único del principal

"C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.