Inici
Català Castellano English


CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Àrea: Gestió empresa

Codi: 0440_V2

Horari: SEGONS DISPONIBILITAT DE L'ALUMNE

Durada: 40 HORES

Inici:

Final:

Preu: 129,00€

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Gestió de la bonificació no inclosa.


OBJECTIUS:

"ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS ACERCA DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA CONTRATACIÓN LABORAL.

CONOCER LOS CONCEPTOS DE CONTRATO DE TRABAJO Y PARTES CONTRATANTES Y LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS DISTINTAS MODALIDADES CONTRACTUALES"


PROGRAMA:

"Tema 1. El Contrato de Trabajo. Las partes contratantes y su Relación Laboral.
1.1. El contrato de trabajo: Definición Legal
1.2. Características del Contrato de Trabajo
1.3. Formas del Contrato de Trabajo
1.4. Nulidad o validez del Contrato
1.5. Período de prueba
1.6. La figura del trabajador concepto
1.7. La capacidad para trabajar
1.8. La capacidad para contratar
1.9. La figura del empresario

Tema 2. Modalidades de contratación laboral I: el Contrato Indefinido.
2.1. Concepto
2.2. Formalización del contrato
2.3. Forma escrita
2.4. Comunicación al servicio público de empleo
2.5. Obligaciones de informar al trabajador
2.6. Obligaciones de informar a los representantes de los trabajadores
2.7. Contratos acogidos al programa de fomento del empleo

Tema 3. Modalidades de contratación laboral II: el Contrato Temporal.
3.1. Introducción
3.2. Contrato por obra y servicio determinado
3.3. Contratos eventuales por circunstancias de la producción
3.4. Contrato de interinidad
3.5. Sustitución de trabajadores jubilados anticipadamente
3.6. Contrato de personas con discapacidad
3.7. Contratos temporales para trabajadores desempleados en Situación Social

Tema 4. Modalidades de contratación laboral III: los contratos formativos.
4.1. Definición
4.2. El contrato para la formación
4.3. Los contratos de formación celebrados con trabajadores con discapacidad y otros colectivos
4.4. El contrato de trabajo en prácticas

Tema 5. Modalidades de contratación laboral IV: tiempo parcial, fijos discontinuos y de relevo.
5.1. Contrato a tiempo parcial
5.2. Contratos por tiempo indefinido de Fijos-Discontinuos
5.3. El contrato de relevo
5.4. Contrato de Jubilación Parcial

Tema 6. Modalidades de contratación laboral V. Otros tipos.
6.1. El contrato de trabajo a domicilio
6.2. Contrato en grupo, Auxilio Asociado y Común
6.3. Contratos especiales

"C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.