Inici
Català Castellano English


APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTABILIDAD

Àrea: Gestió empresa

Codi: UF0516_V2

Horari: SEGONS DISPONIBILITAT DE L'ALUMNE

Durada: 30

Inici:

Final:

Preu: 99,00€

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Gestió de la bonificació no inclosa.


OBJECTIUS:

"Utilizar aplicaciones informáticas de Contabilidad registrando las operaciones necesarias para el registro de las transacciones económicas
"


PROGRAMA:

" Módulo 1. Programas de contabilidad

Tema 1. Introducción

Tema 2. Estructura de los programas de contabilidad

Tema 3. Prestaciones funciones y procedimientos
3.1. Prestaciones
3.2. Funciones
3.3. Procedimientos

Tema 4. Dar de alta empresas en la aplicación informática y sus datos correspondientes
4.1. Creación de una empresa
4.2. Completar los datos de la empresa
4.3. Modificar datos

Tema 5. Las cuentas
5.1. Crear el plan de cuentas de la empresa
5.2. Dar de alta cuentas
5.3. Codificación
5.4. Las subcuentas
5.5. Modificación
5.6. Eliminación

Tema 6. Instalación y utilización de aplicaciones informáticas actualizadas

Tema 7. Realización de copias de seguridad

Módulo 2. Registro contable a través de aplicaciones informáticas

Tema 1. Introducción

Tema 2. Utilidades de los asientos
2.1. Introducción de asientos
2.2. Modificación de asientos
2.3. Eliminación de asientos
2.4. Remuneración de asientos
2.5. Copia de asientos
2.6. Comprobación de asientos

Tema 3. Introducir asientos que permitan el cálculo automático del IVA

Tema 4. Libros contables
4.1. Libro Diario
4.2. Libro Mayor

Tema 5. La utilización de asientos predefinidos para operaciones habituales de la empresa
5.1. Asientos predefinidos para operaciones de compras
5.2. Asientos predefinidos para las operaciones de ventas

Tema 6. Regularización o liquidación de IVA
6.1. Libro de facturas emitidas o libro de IVA repercutido
6.2. Libro de facturas emitidas o libro de IVA soportado

Tema 7. Balance de comprobación de sumas y saldos

Tema 8. Realización del cierre del ejercicio

Tema 9. Apertura de la contabilidad

Tema 10. Obtención de las cuentas anuales
10.1. Preparación y presentación
10.2. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
10.3. El Balance de situación
10.4. Estado de cambios en el Patrimonio Neto
10.5. Estado de Flujos de Efectivo
10.6. La Memoria

Tema 11. Actualización de las cuentas codificadas en la aplicación
11.1 Actualización de las cuentas de IVA codificadas en Contaplus
11.2. Alta de las nuevas subcuentas de IVA

Tema 12. Actualización de los asientos y de los conceptospredefinidos

"C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.