Inici
Català Castellano English


IRPF

Àrea: Gestió empresa

Codi: CT1161

Horari: SEGONS DISPONIBILITAT DE L'ALUMNE

Durada: 25

Inici:

Final:

Preu: 69,00€

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Gestió de la bonificació no inclosa.


PROGRAMA:

1. Conceptos generales. 1.1. Definición. 1.2. Ámbito territorial. 1.3. Rentas a declarar. 1.4. Rentas exentas y rentas no sujetas. 1.5. Obligados a presentar declaración. 1.6. Período impositivo y devengo. 2. Base imponible. 2.1. Rendimientos del trabajo personal. 2.2. Rendimientos de capital. 2.3. Rendimientos de actividades empresariales y profesionales. 2.4. Variaciones patrimoniales. 2.5. Imputaciones de renta. 3. Base liquidable. 3.1. Reducciones. 4. Cuota tributaria. 4.1. Cálculo. 4.2. Deducciones. 5. Deuda tributaria. 5.1. Retenciones y pagos a cuenta.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.