Inici
Català Castellano English


FRANCÉS B1

Àrea: Idiomes

Codi: 1114

Horari: SEGONS DISPONIBILITAT DE L'ALUMNE

Durada: 120

Inici:

Final:

Preu: 299,00€

Modalitat: On-lineVIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBJECTIUS:

"Conseguir que los alumnos:

Sean capaces de sacarle partido a un repertorio amplio pero sencillo de vocabulario, estructuras y fórmulas aprendidas;

Pongan en juego los conocimientos generales del mundo hispano (referentes culturales, normas y convenciones de carácter sociocultural) que necesitan para desenvolverse en las diferentes transacciones en las que participan;

Se comuniquen adecuadamente en un registro neutro, aunque con suficiente flexibilidad como para adaptarse a diferentes situaciones;

Se expresen con razonable corrección, aunque vacilen o hagan pausas para pensar lo que van a decir y cometan errores (especialmente de pronunciación) sobre todo en situaciones imprevistas y de cierta tensión;

Sepan cómo pedir a alguien que aclare o desarrolle lo que acaba de decir;

Sean capaces de realizar las transacciones que se requieren en la organización de un viaje o durante su desarrollo o en situaciones menos habituales en comercios, agencias de alquiler de coches, oficinas de correos, bancos, etc.;

Sean capaces de plantear quejas y de relatar detalles de situaciones imprevistas (robos, accidentes, etc.).
"


PROGRAMA:

"Unité 1. Faire connaissance
1.A BRUNO SE PRÉSENTE
1.B EN FAMIILE
1.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 2. Étudier et se former
2.A SOUVENIRS D’ENFANCE
2.B LE PARCOURS SCOLAIRE
2.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 3. La course à l’emploi
3.A RECHERCHER UN EMPLOI
3.B L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
3.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 4. Se loger
4.A CHERCHER UN LOGEMENT
4.B LA COLOCATION
4.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 5. Modes de vie
5.A PARTIR VIVRE EN PROVINCE
5.B VIVRE EN VILLE
5.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 6. S’évader
6.A PROJETS DE VACANCES
6.B PRÉPARER UN VOYAGE
6.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 7. Les médias
7.A S’INFORMER
7.B PRESSE TRADITIONNELLE VS PRESSE NUMÉRIQUE
7.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 8. Sorties et spectacles
8.A L’AGENDA CULTUREL
8.B SORTIR ET SE DIVERTIR
8.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 9. La consommation
9.A RECOMMANDATIONS D’ACHAT
9.B POUR OU CONTRE LE COMMERCE EN LIGNE?
9.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

Unité 10. S’engager
10.A LES ACTIONS SOLIDAIRES
10.B LE COMBAT SOCIAL
10.C CULTURE ET SOCIÉTÉ

"C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

INSCRIURE'M

IMPRIMIR

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ON-LINE D'IDIOMES


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.